Státní závěrečné zkoušky v době covidové

Tomáš Petráček

Úvodní fotka:

Státní závěrečné zkoušky v době covidové

Komentář

21/01/2021

Státní závěrečné zkoušky v době covidové: jedna komise na místě, rozestupy, roušky, respirátory. Druhá komise většinově online.
Finis coronat opus: máme 8 nových absolventek a absolventů. Gratulujeme jim! Ale udělalo by nám radost, kdybychom mohli být off-line.

Úvodní fotka:

Státní závěrečné zkoušky v době covidové