Z. Sokolíčková o boREALIFE pro zaměstnance UHK: 26. listopadu

UHK, Petra Kubařová

Úvodní fotka:

Z. Sokolíčková o boREALIFE pro zaměstnance UHK: 26. listopadu

Novinka

23/11/2021

Jste srdečně zváni na setkání s dr. Zdenkou Sokolíčkovou.

Datum konání: původní termín byl změněn na 26. 11. 2021 13:00 , Místo: v aule budovy A, Hradecká 1227

Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D., z Katedry kulturních a náboženských studií PdF UHK byla v letech 2019-2021 hostující výzkumnicí Katedry sociální antropologie na Univerzitě v Oslo. Dvouletý terénní výzkum na souostroví Špicberky byl umožněn díky projektu boREALIFE: Overheating in the High Arctic, který podpořilo MŠMT v národním kole projektů Marie Sklodowoska-Curie Fellowships. Grant ve výši 5,5 milionu Kč umožnil Zdence Sokolíčkové získat unikátní data ze zajímavé antropologické lokality, ale také se zúčastnit se 13 mezinárodních konferencí, úzce spolupracovat s mentorem projektu, předním evropským antropologem Thomasem H. Eriksenem, navázat kontakty s mezinárodními kolegy a pracovišti, získat zkušenosti s podáváním výzkumných grantů a publikací odborných textů v prestižních nakladatelstvích. Setkání je určeno všem zaměstnancům UHK, kteří se chtějí dozvědět, jaké možnosti grantové schéma pro Zdenku Sokolíčkovou otevřelo a jak jí nabyté zkušenosti mohou uplatit kolegové ve svých oborech.

Úvodní fotka:

Z. Sokolíčková o boREALIFE pro zaměstnance UHK: 26. listopadu