Pedagogické dny 2024 – V týhle zemi nás vždycky nejprve budou mít za cikány a teprve potom za lidi 

Tým TK

Úvodní fotka:

Pedagogické dny 2024 – V týhle zemi nás vždycky nejprve budou mít za cikány a teprve potom za lidi 

Novinka

15/02/2024

Dovolujeme si Vás pozvat na program, který pro Vás připravila naše Katedra kulturních a náboženských studií v rámci Pedagogických dnů 2024:
V týhle zemi nás vždycky nejprve budou mít za cikány a teprve potom za lidi
aneb Slepá ulička integrace romské menšiny

Datum a čas konání: úterý 19. března 2024, 14:00 – 18:00
Místnost: A6
Po skončení programu bude následovat setkání studentů, absolventů a přátel KKNS v restauraci Kobyla.

Integrace romské menšiny se ocitá na slepé koleji. Každoroční zpráva OSN o stavu dodržování lidských práv v ČR upozorňuje na skutečnost, že nejvýznamnějším a nejožehavějším probléme ČR je anticiganismus a neúspěšná integrace Romů. Přednáška představí pozitivní příklad integrace a realizaci projektu Vzájemné soužití. Následovat bude kruhový stůl na téma příčin neúspěšné integrace a reálných východisek ze slepé uličky, ve které se ocitáme.

Hosté: zakladatel a ředitel projektu Vzájemné soužití Sri Kumar Vishwanathan, romistka Alena Scheinostová, vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková, zakladatelka nezávislé audiovizuální platformy Tuke.tv, dramaturgyně Centra Romů a Sintů v Praze, producentka Alica Sigmund Heráková a publicista, aktivista, scenárista a terénní pracovník Vojtěch Lavička.

Sri Kumar Vishwanatha
Aktivista, pedagog a sociální pracovník indického původu, který se od roku 1997 v České republice, zejména na Ostravsku, věnuje romské menšině a usiluje o zlepšení jejího soužití s majoritní společností. Spoluzaložil občanské sdružení Vzájemné soužití, stal se hlavním iniciátorem úspěšného projektu Vesnička soužití. Zasazuje se o prevenci ghettoizace romských komunit, mezietnické soužití a integraci. Opakovaně byl jmenován členem Rady vlády ČR pro lidská práva a v r. 1999 byl jmenován členem skupiny Bridge People Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky jako konzultant mezietnického soužití v ČR.

Alena Scheinostová
Česká novinářka, publicistka, překladatelka a literární teoretička. Je autorkou odborné publikace Romipen: literaturou k moderní identitě, která se věnuje romskému písemnictví v Česku s důrazem na tvorbu Ilony Ferkové ve vztahu k celosvětové emancipační snaze Romů. Je také autorkou překladů romské prózy (Andrej Pešta) či poezie (Vlado Oláh), vlastní tvorbu publikovala časopisecky (Host). Jako publicistka se věnuje tématům rodiny, společnosti, menšin, umění a kontemplace.

Lucie Fuková
První vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny. Má pracovní zkušenosti jak z neziskového, tak i ze státního sektoru. Pracovala jako romská poradkyně na Magistrátu města Pardubice. Absolvovala stáž v Evropské komisi, po níž v roce 2007 koordinovala pod Úřadem vlády Evropský rok rovných příležitostí pro všechny. Pro organizaci Slovo 21 pracovala jako konzultantka k vytvoření platformy romských neziskových organizací a pro Magistrát města Pardubic působila jako garantka sociální inkluze Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Vojtěch Lavička
Hudebník-houslista (Gypsy.cz, Do konce, Bench Band, Álom, rodinné trio Surmajů; Banda.cz), skladatel, moderátor, filmový herec (Roming, El Paso, Hlasy strachu), scenárista a bývalý terénní pracovník. Režisérka Helena Třeštíková o něm natočila časosběrný dokument Být Romem. Vystudoval hru na housle na konzervatoři a zajímal se o klasickou hudbou. Později se stal primášem moravského folklorního souboru Rosénka. V roce 1992 spoluzaložil romskou redakci Českého rozhlasu, později moderoval televizní pořady Romale, Prima jízda, Rozhovory a Velký vůz.

Alica Sigmund Heráková
Novinářka, moderátorka, PR specialistka, kulturní manažerka, producentka a dramaturgyně Centra Romů a Sintů v Praze. Spoluzakladatelka romské online televize Tuke.TV, která si dala za cíl přinášet do tuzemského mediálního prostoru romskou publicistiku. Má praxi z majoritního rádia, tištěných médií i televize, kterou předává nastupující generaci romských profesionálů. Vystudovala magisterský obor Management v kultuře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Systematicky se zabývá postavením Romů v české společnosti. Je editorkou dvou publikací Amendar. Pohled do světa romských osobností.

Update: S politováním oznamujeme, že paní Heráková se omlouvá z účasti na programu v rámci PD 2024.

Kompletní program Pedagogických dnů UHK 2024

Úvodní fotka:

Pedagogické dny 2024 – V týhle zemi nás vždycky nejprve budou mít za cikány a teprve potom za lidi