Online lecture on “Climate Walk”

tým TK

Úvodní fotka:

Online lecture on “Climate Walk”

Novinka

09/02/2021

Studentům TK nabízíme účast na online kurzu, který je zaměřen na téma klimatické změny a svázán s projektem “Climate Walk”. Vyučován bude během letního semestru na Katedře kulturní a sociální antropologie ve Vídni, první “setkání” kurzu je naplánováno na 11. března 2021. Podrobnější informace o kurzu jsou k dispozici zde případně přímo na webu Universitat Wien. Úspěšným absolventům umožníme propojit kurz s jejich studijním plánem následujícími způsoby:

  • úspěšní absolventi  – studenti 1. roč. Mgr. studia TK – budou mít splněnou část podmínek nutných k ukončení předmětu PCUNA (ve 2. roč. Mgr. studia TK) – nebudou muset psát zkouškový esej
  • úspěšní absolventi  – studenti 2. roč. Bc. studia TK – budou mít splněnou část podmínek nutných k ukončení předmětu Antropologie sídelních forem (ve 3. roč. Bc. studia TK) – nebudou muset docházet na semináře
  • vzhledem k tomu, že nemůžeme organizovat v LS fyzické exkurze, úspěšné absolvování kurzu může nahradit absolvování exkurze
    (ohledně dalších možností splnění požadavků na “exkurzi” se informujte u dr. Jirky a dr. Macka)

v případě zájmu o kurz kontaktujte dr. Sokolíčkovou nebo dr. Karlovou

Úvodní fotka:

Online lecture on “Climate Walk”

Odkazy a soubory: