Ohlédnutí za rokem 2020

tým TK

Úvodní fotka:

Ohlédnutí za rokem 2020

Novinka

01/02/2021

S podporou Mezinárodního visegradského fondu v letech 2020-21 realizujeme projekt Borders & Dialogue zaměřený na česko-polské vztahy zejména v regionu Broumovska a jižního Slezska. Polským partnerem projektu je Katedra sociologie z Univerzity v Opole. Momentálně to vypadá spíš na on-line vztahy, ale nevzdáváme se a improvizujeme! 

V lednu získala bakalářský titul Van Anh Nguyen, naše první absolventka anglické verze Transkulturní komunikace určené zahraničním studentům. Další státnice už přežíváme vybaveni bojovými štíty a maskami. Všem absolventům děkujeme za odvahu a gratulujeme! 

V únoru jsme ještě stihli skutečné přednášky doc. Marka Jakoubka, ředitele Ústavu etnologie FF UK, na začátku března přednášky doc. Víta Huška z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Paleckého v Olomouci. Kurz “Importance of values in the changing world” vedl profesor Josef Freise z Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen v Kolíně nad Rýnem, museli jsme se s ním setkávat on-line. Výhodou virtuální výuky bylo, že dr. Zdenka Sokolíčková mohla vyučovat svůj kurz pro magisterské studenty, přestože je momentálně za polárním kruhem. 

V lednu s malým zpožděním vyšla kniha “Kyber a eko: Digitální technologie v enviromentálních souvislostech” (Zdenka Sokolíčková (ed.), Manfred Spitzer, Václav Bělohradský, Martin Leskovjan, Jeremiáš Havranu, Jana Karlová, Martin Soukup, Jan D. Bláha, s doslovem Marka O. Váchy). 
Dr. David Bouma zahájil habilitační řízení, je členem mezinárodního projektu “Social cohesion in the context of migration”.  
Zdenka Sokolíčková, se blíží do finále dvouletého terénního výzkumu ve městě Longyearbyen na Svalbardu, získala ocenění za vědu na UHK. O projektu boREALIFE i životě její rodiny se natáčí dokument “Návštěvníci” (režie Veronika Lišková). Od Svalbard Science Forum zároveň získala podporu pro projekt “Teenagers without landOffspring of economic migrants to Svalbard in an overheated world.” 
Prof. Tomáš Petráček byl přizván k účasti na prestižním workshopu projektu “Římská kurie a německý spor o integrismus na počátku 20. století” v Benátkách. V nakladatelství Vyšehrad s ním vyšly rozhovory pod názvem “Naděje v dějinách. Kniha byla téměř okamžitě vyprodána a objevila se například v seznamu nejzásadnějších titulů roku 2020 redakce časopisu Respekt. 

Studenti reagují na situaci novým formátem skupinových projektů a natáčejí podcasty (Vliv sociálních sítí na dospívající, Fast fashion a udržitelná móda, Minimalismus, Střet dvou monoteistických náboženství, Jak nás ovlivňují média). Zejména si ceníme toho, že se nevzdávají tváří v tvář nepříjemnostem virtuální výuky; některým se navzdory situaci podařilo uskutečnit zahraniční studijní cesty. V rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava se objevil snímek naší absolventky Markéty Janků s názvem “Ve jménu bezpečnosti”. Za pop-art portréty transkulturního učitelského týmu děkujeme naší studentce Lucii Rejlové!

Úvodní fotka:

Ohlédnutí za rokem 2020