Ocenění UHK pro Kateřinu Paterovou

tým TK

Úvodní fotka:

Ocenění UHK pro Kateřinu Paterovou

Novinka

18/11/2022

Kateřina Paterová získala ocenění Univerzity Hradec Králové a my z toho máme velikou radost. Kateřina je teď v prvním ročníku našeho magisterského studia – a Transkulturní komunikaci několikrát zmiňuje i ve (skvělém!) rozhovoru pro Český Rozhlas.

Kateřina obdržela čestné uznání rektora Univerzity Hradec Králové za příkladnou reprezentaci univerzity v akademické i neakademické sféře.

 

Úvodní fotka:

Ocenění UHK pro Kateřinu Paterovou