Monoxylon III

Patrik Tesař

Úvodní fotka:

Monoxylon III

Komentář

22/06/2020

Jeden z našich studentů, Patrik Tesař, se připojil k týmu expedice Monoxylon III, aby „v praxi“ vyzkoušel pravěkou plavbu Egejským mořem. Třetí část projektu byla dlouho očekávána, uskutečnila se na přelomu května a června 2019 – po více než dvaceti letech od poslední plavby.
Expedice se opět vrátila do egejské oblasti tentokrát s cílem proplout trasu z pevninského Lavria přes řetězec ostrovů na ostrov Mélos, kde se nachází významný zdroj obsidiánu. Z této části poté trasa pokračovala na ostrov Santorini a až na ostrov Kréta, což je nejdelší vzdálenost z celé cesty. Snahou plavby bylo zdůraznit význam tradice dřevěných lodí pro nejstarší námořní plavbu ve Středomoří.
Patrik Tesař o svých zkušenostech: „Je nesmírně těžké popsat, jak jsem vděčný za to, že mi bylo umožněno plout na takové významné expedici jako je Monoxylon. Dostal jsem se k ní vlastně hříčkou osudu. Pokud se vrátím vzpomínkami do dětských let, vzpomínám si, jak jsem poprvé spatřil výstavu Monoxylon v Archeoparku ve Všestarech. Ty vydlabané lodě z předešlých dvou expedic mě zcela uchvátily. Nikdy by mě však nenapadlo, že jednoho dne budu na jedné z nich sedět a plavit se po Egejském moři. Vytrvale pádlovat nebo sedět bok po boku se skvělou partou lidí a táhnout za jeden provaz vstříc novému dobrodružství.
Musím za sebe říct, že expedice na moři mi dala víc než pouhé dobrodružství a nezapomenutelné zážitky. Vystoupil jsem ze své komfortní zóny, díky čemuž jsem začal žít v přítomnosti. Oprostil se od myšlenek a nabyl opravdové svobody. Takovou moc má Monoxylon.
Když jsme proplouvali kykladskými ostrovy bylo možné si všimnout, jak důležitou roli hraje pro tuto oblast moře. Je zdrojem obživy, ale také tratí mezi vzdálenými ostrovy. Právě zde si představuji, že mohlo docházet k prvním námořním plavbám, díky čemuž mohli lidé obchodovat a osidlovat nová místa.
Pro Transkulturní komunikaci je klíčový pojem kultura. Měl jsem na expedici tu čest se setkat s kulturou dávnou i současnou. V Řecku totiž tyto dvě kultury dýchají současně. Dostal jsem se do kontaktu s historickými artefakty a prošel si i nádherné antické památky.
Tato expedice mě natolik obohatila zkušenostmi a otevřela obzory, že žádná budoucí dovolená se ji možná už nevyrovná.
Expedice Monoxylon neobsahuje pouze odbornou stránku v oblasti experimentální archeologie. Dokazuje totiž daleko více než by se na první pohled mohlo zdát. V brzké době bude možné spatřit připravovaný dokumentární snímek, ve kterém budou již brzy k vidění další zajímavosti z expedice. Budete mít možnost se naladit na správnou vlnu s partou nadšenců, kteří dokázali něco ve světě nevídaného.“

Úvodní fotka:

Monoxylon III