Fotogalerie z Broumovských diskuzí

text Lenka Hecklová

Úvodní fotka:

Fotogalerie z Broumovských diskuzí

Novinka

25/11/2023

Zda je pravda jen jedna a zda bychom v demokracii měli potlačovat netolerantní názory se studenti prvního ročníku Transkulturní komunikace dozvěděli na 10. ročníku Broumovských diskuzí.
Ať už se otevřelo jakékoli téma, vždy se dbalo na principy demokratického dialogu. Diskuze, jako jedno hlavních z témat, je skvělým prostředkem pro obohacení povědomí o vnímání světa lidí z okolí. Je důležité pro rozšíření našeho subjektivního pohledu a odstoupení od našeho „zahleděného“ smýšlení. Je důležité hledat rovinu porozumění druhého a nevést monology nevedoucí k obohacení ani jedné z účastněných stran.
Stejně jako chceme, aby naše vyřčená slova byla brána s respektem a zájmem, musíme se stejným respektem a zájmem poslouchat druhé. Ostatně i téma celé konference k tomu vybízelo. Podívejte se sami, jak se studentům líbilo vyslechnout si špičky české inteligence hovořit o demokracii a diskuzi.

Úvodní fotka:

Fotogalerie z Broumovských diskuzí