Co dělají naši absolventi?

tým TK

Úvodní fotka:

Co dělají naši absolventi?

Novinka

13/10/2022

PODPOŘÍME I VAŠE NADÁNÍ, KRITICKÉ MYŠLENÍ, POROZUMĚNÍ SVĚTU. VAŠI BUDOUCNOST.
Deadline přihlášek pro akademický rok 2023/24 je 31. 3. 2023.

Závazné informace o formalitách přijímacího řízení zde.
Zde jsou informace týkající se přímo:
bakalářské Transkulturní Komunikace (prezenčníkombinovaná)
magisterské Transkulturní Komunikace
doktorského oboru Kulturní a duchovní studia (prezenčníkombinovaný)

Michal Strnadel na bakalářské studium Transkulturní komunikace navázal magisterskou filosofií. Na Ministerstvu vnitra ČR vede oddělení, věnující se informacím a digitalizaci cizinecké problematiky, koordinuje informační strategii vůči občanům Ukrajiny v souvislosti se současnou krizí. Vzhledem k pracovnímu nasazení o něco odkládá dokončení svého doktorátu.

Helena Böhmová po bakalářské Transkulturní komunikaci pokračuje navazujícím magistrem. Svůj projekt o klimatické změně a putování krajinou nedávno představila na mezinárodním sympoziu v Lublani, chystá se na konferenci do Vídně a uvažuje o doktorátu. 

Pavlína Králíková po bakalářské Transkulturní komunikaci vystudovala i magisterskou. V Charitě Hradec Králové spolupracuje na projektu Adopce na dálku, právě teď doprovází indické projektové kolegy při návštěvě Hradce a tlumočí pro ně. Ve spolupráci s Integračním centrem koordinuje regionální pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

Tereza a Tomáš (dnes) Hellerovi se potkali při studiu bakalářské Transkulturní komunikace. Tereza absolvovala navazující Resocializační pedagogiku, kvůli péči o dvě malé dcery dočasně odložila svou profesi vedoucí osobní asistence v České abilympijské asociaci. Tomáš pokračoval magisterským studiem Politických teorií a současných dějin na UK. Jako ředitel východočeské Paměti národa byl u otevření prvního muzea Paměti národa v republice, nyní odchází do byznysu. 

Lucie Osuská absolvovala bakalářskou Transkulturní komunikaci. Spolupracovala na východočeském projektu MAP, který reaguje na výzvy a překážky vzdělávacích procesů. Ve „volném“ čase vychovává své tři syny a v pěstounské péči má už druhého dospívajícího. 

Tereza Zyklová absolvovala bakalářskou Transkulturní komunikaci. Během studia odjela na čtyřměsíční studijní pobyt do Jižní Koreje. Pracovala pro Člověka v tísni, ve startupovém a inovačním týmu Deloitte, nyní se „na volné noze“ specializuje na startupy a udržitelnost z pohledu komunikace. 

David Hladík při stáži během bakalářské Transkulturní komunikace objevil nízkoprahové centrum Klídek, kde se stal terénním pracovníkem. K navazujícímu studiu si vybral obor Sociální pedagogika a nyní působí jako vedoucí nízkoprahových programů pro Královéhradecký kraj. Svou práci nedávno prezentoval na celostátní konferenci streetworkerů. 

Lucie Strachová vystudovala bakalářskou a magisterskou Transkulturní komunikaci. Byla na čtyřměsíční stáži v Itálii, plánovanou badatelskou cestu do Paraguaye překazil covid. Dnes je učitelkou na základní škole v Kolíně.

Reference našich absolventů.

Úvodní fotka:

Co dělají naši absolventi?