24. března 2021 / přednáška Martina Bojdy

Úvodní fotka:

24. března 2021 / přednáška Martina Bojdy

Novinka

10/03/2021

Zveme vás na přednášku Martina Bojdy “Národní obrození mezi univerzalismem, historismem a avantgardou”, jež proběhne ve středu 24. března od 15:45 do 17:15 na platformě MicrosoftTeams. Studenti (případně akademici), kteří mají zájem se přednášky zúčastnit, nechť kontaktují Miloše Zapletala.

Přednáška se pokusí korigovat módní konfuze, které účelově rozmývají historické a hodnotové vědomí v oblasti umělecké tvorby i společenského bytí člověka (redukce umění na libovolnou instalaci, národa na pouhý konstrukt apod.). Ukáže propojení (nejen) českého národně-obrozenského hnutí 19. století s procesem společenské a kulturní modernizace, specificky jeho zprostředkování uměleckou tvořivostí, které právě nové a hodnotově (humanitně) ukotvené obsahy umožnily nebývalou inovaci forem, vytvoření moderního umění. Přednáška v tomto ohledu navazuje na novou knihu: M. Bojda: Filosofie Národního divadla a Miroslav Tyrš. Praha: Academia, 2021, 448 s.

Martin Bojda, Ph.D. et Ph.D., filosof a historik, působí ve Filosofickém ústavu AV ČR, zabývá se zejména duchovními dějinami 18. a 19. století.

 

Úvodní fotka:

24. března 2021 / přednáška Martina Bojdy