Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, Ph.D.

Odborný asistent

Petr Mikoška působí na katedře od roku 2012. Vyučuje filozofii a psychologii včetně aplikovaných disciplín.
Má rád čerstvou kávu, rock a otužování.
Svou výzkumnou činností se zaměřuje především na problematiku humanisticky orientované psychoterapie a nedirektivního způsobu vzdělávání.

Vzdělání, kvalifikace, zaměstnání
Od 2012: odborný asistent, Katedra kulturních a náboženských studií, PdF UHK
Od 2013: student Ph.D., Klinická psychologie, Katedra psychologie, FF UP
2011 - 2015: frekventant sebezkušenostního výcviku v poradenství a psychoterapii, PCA Institut Praha
2011 - 2014: odborný asistent, Katedra pedagogiky a psychologie, FP TUL
2013: vědecký pracovník, Katedra rekreologie, FTK UP
2013: Ph.D., Filozofie, Katedra filozofie, FF UP 2013: Mgr., Psychologie, Katedra psychologie, FF UP
2012: učitel, VOŠP Litomyšl
2012: studijní stáž na psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové
2010: studijní stáž v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži
2008: Mgr., Filozofie a Česká filologie, FF UP

Příspěvky na konferencích
2014: „Freud, Rogers a nesvobodný klient“, konference „Od člověka k člověku", Katedra kulturních a náboženských studií, PdF UHK
2010: „Co s vědomím ve fenomenologii a psychoanalýze?“, konference „Ontologie smyslového a problém ideality“, Filosofický ústav AV ČR
2010: „Paradox fikce“, konference „Místo – prostor – krajina“, Katedra bohemistiky, FF UP

Publikační činnost
Mikoška, P. Člověk, psychoterapie a pedagogika v přístupu C. R. Rogerse. Ostrava: Moravapress, 2014.
Mikoška, P. Kráčení ke smyslu s V. E. Franklem. Andragogika, 2014(1), s. 10 - 16.
Mikoška, P. Metadovednosti a (ne)vědomí v psychoterapii. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013.
Mikoška, P. Inspirativní aspekty fenomenologického pojetí (ne)vědomí v kontextu psychoterapeutické praxe. Ostium, 2012(4).
Pilárik, L., Pavlová, D., Mikoška, P. Regulácia hnevu prostredníctvom focusingu v rizikovom rozhodovaní. In: Pilárik, L., I. Sarmány-Schuller. Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií III. Nitra: FSVaZ UKF v Nitre, 2012.
Mikoška, P. Tělesnost jako podmínka intersubjektivity v myšlení Jana Patočky. Filosofický časopis, 2011(mimořádné číslo), s. 61 - 71.