Mgr. Petr Macek, Ph.D.

Tajemník katedry

Petr Macek je nejmladším členem katedry.
Pracuje na doktorátu z církevních dějin a odborně se zaměřuje na problematiku moderních českých církevních dějin a vztahu církve a sekulární společnosti.
Dlouholetý skaut, má rád společný čas s rodinou a dlouhé běhy v horách.

Vzdělání, kvalifikace, zaměstnání
2014 – dosud: odborný asistent na Katedře kulturních a náboženských studií, PdF, UHK
2010 – 2015 (předpokládané ukončení): doktorské studium v oboru církevní a obecné dějiny, Katolická teologická fakulta UK, specializace: církevní a obecné dějiny 19. - 20. století
2009 – 2013: kombinované bakalářské studium v oboru teologické nauky, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
2009 – 2014: zaměstnán jako zahraniční tajemník, Junák – svaz skautů a skautek České republiky
2008 – 2009: roční studium v rámci programu Erasmus na University of Limerick, Irsko
2007 – 2010: denní magisterské studium v oboru evropská studia, Fakulta sociální věd Univerzity Karlovy
2006 – 2011: bakalářské studium v oboru historie, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy
2004 – 2007: bakalářské studium v oboru mezinárodní teritoriální studia, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Ve vědecké činnosti zaměření na oblasti
České církevní dějiny, dějiny vztahu církve a společnosti, sekularizace

Přehled publikační činnosti
MACEK, Petr: Liturgické hnutí v českých zemích na příkladu časopisu Pax. Teologické texty, č. 1, roč. 2014, s. 17 – 28.
MACEK, Petr: Balík, S. – Hanuš, J. a kol.: Primasové katolické církve – země střední Evropy v čase komunismu. Recenze, Teologické texty, č. 4, roč. 2011.
MACEK, Petr: Předali nám štafetu. Dominikánský časopis Na hlubinu. Perspektivy 42/2010.
MACEK, Petr: Jan Pauly – portrét v rámci projektu Martyrologium české katolické církve. Česká křesťanská akademie, 2008.