Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.

Odborný asistent

Úvodní fotka:

Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.

Miloš Zapletal se zabývá dějinami hudební kultury Českých zemí v 19. a 20. století, metodologií humanitních věd a mezioborovými vztahy mezi jednotlivými uměními, filosofickými systémy, ideologiemi a ostatními oblastmi kultury.

Vzdělání
2017: Ph.D., hudební věda, FF MU (disert. práce Vybrané problémy janáčkovské recepce)
2013: Mgr., hudební věda, FF MU
2012: Bc., teorie a dějiny filmu a AV kultury, FF MU
2011: Bc., hudební věda, FF MU

Studijní pobyty
7/2016 Digital Humanities at Oxford Summer School (Oxford, VB)
7/2015 Society for Music Analysis Summer School (Keele University, VB)

Zaměstnání
od 2018: PdF UHK, Katedra kulturních a náboženských studií, odborný asistent
od 2018: FPF Slezské univerzity, Ústav historických věd, odborný asistent
2015–2018: Etnologický ústav AV ČR, Praha, vědec
2014–2015: Konzervatoř Brno, učitel

Bibliografie

Kapitoly v kolektivních monografiích
ZAPLETAL, Miloš. On the Programmatic Character of Janáček’s Suite Compositions from the 1870s. In: Jonathan Kregor (ed.). Nineteenth-Century Programme Music: Creation, Negotiations, Reception. Turnhout: Brepols, 2018, s. 359–378.
ZAPLETAL, M. Hromadné štafetové běhy v prvorepublikovém Československu. In: B. Loewenstein – M. Hlavačka – F. Šístek a kol. Násilí: jiná moderna. Praha: Historický ústav, 2017, s. 185–196.
ZAPLETAL, M. „Kulturní zbraně jsou zářivé, ale tupé.“ Několik poznámek ke vztahu Leoše Janáčka a prvorepublikové oficiality. In: M. Bartlová (ed.). Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní a národní identity. Praha: UMPRUM, 2017, s. 140–147.
ZAPLETAL, M. From Tragedy to Romance, from Positivism to Myth: Nejedlý’s Conception of the History of Modern Czech Music. In: S. Żerańska-Kominek (ed.). Nationality vs Universality: Music Historiographies in Central and Eastern Europe. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016, s. 99–124.
ZAPLETAL, M. V mezích socialistického realismu i proti nim. Trojanova hudba ke Starým pověstem českým. In: L. Česálková (ed.). Staré pověsti české. Praha: Národní filmový archiv, 2015, s. 78–103.
ZAPLETAL, M. Filmová hudba jako součinitel realizace menzelovské poetiky v Ostře sledovaných vlacích. In: L. Skupa (ed.). Ostře sledované vlaky. Praha: Národní filmový archiv, 2014, s. 112–135.
KALINA, P., K. STEINMETZ, L. JANÁČKOVÁ, V. PANTŮČEK, M. ZAPLETAL, J. ŽEMLA, M. STRAKOŠ, I. MĚRKA, I. FRANTIŠÁK, J. JAVŮREK, V. M. UHLÍŘ a R. SPISAROVÁ. Nehrajeme kratce, hrajeme už 60 let. Dokumentace k minulosti, současnost a budoucnost Janáčkovy filharmonie Ostrava. Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, 2014.
ZAPLETAL, M. Disparita funkcí hudby ve „veristickém“ filmu. In: A. Batistová (ed.). Hoří, má panenko: Barevná komedie, v níž se tancuje, krade a hasí. Praha: Národní filmový archiv, 2012, s. 108–129.

Studie v recenzovaných časopisech a sbornících
ZAPLETAL, Miloš. Bibliografie české hudební muzeologie. Hudební věda 57, 2020, č. 1, s. 95–121.
ZAPLETAL, Miloš. Fysiologická hudba: z českých bojů o Novou hudbu let dvacátých. Hudební věda 57, 2020, č. 1, s. 22–51.
ZAPLETAL, M. Helfert’s Theory of a Music Museum („Musical Archive“) / Helfertova teorie hudebního muzea („hudebního archivu“). Musicalia 11, 2019, č. 1–2, s. 6–45.
ZAPLETAL, Miloš. Civilist Tendencies in the Inter-war Czech Music: at the Beginning of a Research. Musicologica Brunensia 54, 2019, č. 1, s. 237–251. Viz zde.
ZAPLETAL, Miloš. Rázu církevního a při tom provanuta duchem slovanským: recepce Křížkovského cyrilometodějské kantáty. Acta historica Universitatis Silensianae Opaviensis 12, 2019, s. 51–68.
ZAPLETAL, Miloš. Janáček a melodram: několik marginálií. Muzikologické fórum 2018, roč. 7, č. 1, 53–60.
ZAPLETAL, M. Suita a Idylla Leoše Janáčka: jejich recepce a programnost. Hudební věda 55, 2018, č. 1, s. 57–78.
ZAPLETAL, M. Martyrdom and Moral Perfection: Zdeněk Nejedlý’s Conception of the Great Czech Composer. In: Vladimír Zvara – Marcus Zagorski (edd.). Musicologica Istropolitana 12: Wege der Musikwissenschaft in Mitteleuropa. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016, s. 69–90.
ZAPLETAL, M. Apoteóza Sokola, armády a nového člověka: rané recepce Janáčkovy Sinfonietty. Hudební věda 53, 2016, č. 2–3, s. 257–287.
ZAPLETAL, M. Proměny a konstanty Helfertova psaní o Janáčkovi. Musicologica Brunensia 50, 2016, č. 2, s. 237–271. Viz zde.
ZAPLETAL, M. Sport a česká meziválečná hudba: úvod do problematiky. Opus musicum 48, 2016, č. 2, s. 6–40.
ZAPLETAL, M. Mezi géniem a světcem: Nejedlého koncepce velkého českého skladatele. Musicologica Brunensia 50, 2015, č. 2, s. 69–89. Viz zde.
ZAPLETAL, M. Akordické paralelismy a jejich funkce v Ostrčilově opeře Poupě. Hudební věda 52, 2015, č. 3–4, s. 365–394. Viz zde.
ZAPLETAL, M. Petrželkova „Štafeta“: Madrigali sportivi ed amorosi. Opus musicum 45, 2013, č. 6, s. 17–38.
ZAPLETAL, M. Horňácké lidové písně z pohledu modality a flexibilní diatoniky. Opus musicum 44, 2012, č. 5, s. 22–40.
ZAPLETAL, M. Ďáblova past – několik poznámek k úloze hudby v „barokním“ filmu. Opus musicum 44, 2012, č. 4, s. 17–27.
ZAPLETAL, M. Čtyřicet let poté: Expozice experimentální hudby očima tehdejší kritiky. Opus musicum 41, 2009, č. 5, s. 14–22.

Recenze
ZAPLETAL, Miloš. Lenka Křupková – Jiří Kopecký (eds.). Czech Music Around 1900. Hudební věda 56, 2019, č. 3, s. 343–349.
ZAPLETAL, M.. Libuše Janáčková: Leoš Janáček a Lidové noviny. Hudební věda 52, 2015, č. 3–4, s. 403–406.
ZAPLETAL, M. Josef Kovalčuk (ed.): Hudební život v meziválečném Brně ve vzpomínkách Roberta Smetany. Opus musicum 47, 2015, č. 4, s. 112–114.
ZAPLETAL, M. Lubomír Spurný: Heinrich Schenker (1868–1935). Kapitoly z hudební teorie a analýzy. Opus musicum 45, 2013, č. 4, s. 106–108.
ZAPLETAL, M. Alex Ross: Zbývá jen hluk. Opus musicum 44, 2012, č. 4, s. 102–104.
ZAPLETAL, M. V labyrintech (post)teorie nejen literární: Slovník novější literární teorie. Cinepur 19, 2012, č. 83, s. 50.

Články v nerecenzovaných časopisech a populárně-naučné texty
ZAPLETAL, M. Playful but Animalistically Serious: Czech Interwar Music and Sport. Czech Music Quarterly, 2018, č. 1, s. 15–25.
ZAPLETAL, M. „Always Seeking Truth both in Life and Art.“ The Janáček School of Composition, I–II. Czech Music Quarterly, 2014, č. 1, s. 28–34; č. 2, s. 35–41.
ZAPLETAL, M. Vomáčkův neznámý  Aeroplan: Na okraj problematiky civilismu v české meziválečné hudbě. Literární revue Weles, 2014, č. 55–56, s. 106–116.
ZAPLETAL, M. Foerster: Dreams, Memories and Impressions. Opus musicum 46, 2014, s. 104–107.
ZAPLETAL, M. Náhradní religiozita v české meziválečné hudbě: případ dvou zhudebnění Wolkerovy Balady o námořníku. Muzikologické fórum 3, 2014, č. 2, s. 251–256.
ZAPLETAL, M. Bedřich Smetana: Tajemství. Opus musicum 43, 2011, č. 6, s. 99–101.
ZAPLETAL, M. Zdeněk Pololáník a Žert. Několik marginálií k filmové hudbě. Film a doba 57, 2011, č. 2–3, s. 71–73.
ZAPLETAL, M. Leoš Janáček: Výlety páně Broučkovy. Opus musicum 42, 2010, č. 6, s. 108–110.

Kromě toho zhruba 120 hudebně-kritických, publicistických a popularizačních článků v časopisech (Harmonie, A2, Protimluv) i v novinách (Brněnský deník) a tištěných průvodních slov ke koncertům vážné hudby (Moravský podzim, Janáček Brno, Filharmonie Brno, Janáčkova filharmonie Ostrava, Česká filharmonie, MHF Kutná Hora aj.). Hesla v internetovém Českém hudebním slovníku osob a institucí.

Zprávy
ZAPLETAL, M. Musical culture/s of the Habsburg Monarchy and its successors states between the 18th and 20th century. Hudební věda 54, 2017, č. 3, s. 367–369.
ZAPLETAL, M. – E. MYSLIVCOVÁ. Konference Nineteenth-Century Programme Music. Hudební věda 53, 2016, č. 4, s. 419–420.
ZAPLETAL, M. – M. KRATOCHVÍLOVÁ. Pavel Haas Study Day a IMR Study Day. Hudební věda 53, 2016, č. 1, s. 101–102.
ZAPLETAL, M. The Royal Musical Association Research Students’ Conference. Hudební věda 51, 2014, č. 1–2, s. 205–206.
ZAPLETAL, M. Slet sokolských plakátů 1901–1948. Ateliér 25, 2012, č. 13, s. 6.
KARAFIÁT, J. – M. ZAPLETAL. Moravský podzim 2011. Opus musicum 43, 2011, č. 6, s. 66–73.

Vystoupení na konferencích

11/2019: Výroční konference ČSHV (Praha)
5/2019: Nejedlého Dějiny předhusitského a husitského zpěvu (Praha)
11/ 2018 „Music Culture of Independent Czechoslovakia 1918-1939)“
11/2018 The East / the West / the In-Between (Mnichov, spoluorganizátor)
6/2018: „Nedej zahynouti nám ni budoucím…“ (Praha)
5/2018: Terminology research in musicology and the humanities (Záhřeb)
11/2017: Výroční konference ČSHV (Praha)
3/2017: Musical culture/s of the Habsburg Monarchy and its successors states (Vídeň)
11/2016: Nineteenth-Century Programme Music (Lucca)
10/2016: Music criticism 1900–1950 (Barcelona)
10/2016: Musica artificiosa (Brno)
9/2016: Typologie tradiční hudby (Praha)
9/2016: Young Musicology Prague (Praha) – HLAVNÍ ORGANIZÁTOR
4/2016: 13th International Congress on Musical Signification (Canterbury/Londýn)
3/2016: Musical Gesture as Creative Interface (Porto)
1/2016: Pavel Haas Study Day (Cardiff)
1/2016: Co bylo Československo? (Praha)
11/2015: Výroční konference ČSHV (Praha)
11/2015: K odkazu Vladimíra Helferta (Brno)
10/2015: Tracking the creative proces in music (Paříž)
9/2015: Sounding Czech (Praha)
7/2015: Keele Music Analysis Conference (Keele)
4/2015: Wieloznaczność dźwięku (Vratislav)
4/2015: Doktorandská konference HF JAMU (Brno)
1/2015: Royal Musical Association Research Students’ Conference (Bristol)
11/2014: Moderní člověk a náboženství (Hodonín)
11/2014: Mýtus a skutečnost české hudební vědy (Brno)
11/2014: Výroční konference České společnosti pro hudební vědu (Praha)
10/2014: Quo Vadis antropologie? (Plzeň)
9/2014: Nationality/Universality (Radziejowice)
5/2014: Gewalt und die „andere Moderne“ (Praha)
3/2014: Doktorandská konference HF JAMU (Brno)
2/2014: Royal Musical Association Research Students’ Conference (Birmingham)
11/2013: Mezinárodní výroční konference České společnosti pro hudební vědu (Praha)
1/2013: Royal Musical Association Research Students’ Conference (Southampton)
11/2012: Il Encontro Nacional de Investigaçã em Música (Castelo Branco)
10/2012: Mladá antropologie (Plzeň)

profil Miloše Zapletala na Academia.edu

Úvodní fotka:

Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.