Teorie kultury 6: Antropologie práva

3. ročník

TEK6

Vyučující tohoto Předmětu

Předmět uvádí do problematiky práva a seznamuje s jeho základními typy jako je právo trestní, občanské, církevní etc. Představuje právo jako dynamický proces, jehož funkce je pevně svázána s kulturou a jehož struktura může značně variovat. Snaží se ukázat, že i přes rozmanitost právních postupů, norem a institucí tvoří právo jeden z obecně sdílených nástrojů sociální kontroly.

Osnova předmětu: 1) pojem práva a spravedlnosti, 2) společnost a právo, cíle a motivy zákonodárství, 3) atributy práva – autorita, univerzální použitelnost, závazek, sankce, 4) multiplicita právních systémů, 5) dynamika práva, 6) právo osobní a právo teritoriální, vznik a rozvoj myšlenky státní suverenity, 7) problémy srovnávání právních systémů, 8) právní systémy semitských kultur, 9) právo a vymáhání práva v antické civilizaci, 10) křesťanství a rozdělení právních oblastí v církevní a světské sféře, 11) islámské právo a problém jeho prosazování dodržování v západní civilizaci, 12) možnost paralelní existence více právních řádů, 13) vlastnictví.

Seznam doporučené literatury najdete zde: tek6.docx