Teorie kultury 3: Komparace společenských, hospodářských a politických systémů

2. ročník

TEK3

Předmět umožní studentům získat základní přehled o teoretických a praktických problémech společenských, hospodářských a politických systémů v minulosti i současnosti. Výklad je zaměřen především na systémy 20. století, jejich filosofické kořeny a etická dilemata člověka v daném systému se pohybujícího. Úvod kurzu bude zaměřen na položení teoretického základu zkoumání politických systémů, budou představeny základní modely, typy, formy státu a politické režimy. Tyto kategorie budou následně přiblíženy analýzou konkrétních systémů.

Student získá základní přehled o společenských, hospodářských a politických systémech 20. století. Na jeho základě pak bude umět dát do souvislosti společenské jevy a události, bude je umět analyzovat.

Osnova předmětu: 1) Definování a vysvětlení základních pojmů (stát, společnost, společenský systém atd.); 2) Politická filosofie: řecká a římská tradice, vybrané kapitoly ze středověkých politicko-filosofických konceptů; 3) Politické, společenské a hospodářské režimy – obecný přehled; 4) Teorie nedemokratických režimů a rozbor jejich konkrétních forem; 5) Demokracie a její formy, volební systémy; parlamentní vs. prezidentské režimy; 6) Základní modely hospodářských systémů – tržní ekonomika, státem řízené hospodářství; 7) Charakter evropských politických, společenských a hospodářských systémů; 8) Mimoevropské oblasti – nedemokratické režimy a jejich ekonomické modely; 9) Mimoevropské oblasti – přechody k demokracii, problém transformace ekonomiky, zavedené demokracie.

Seznam doporučené literatury najdete zde: tek3.docx