Psychologie náboženství

3. ročník

PSYN

Vyučující tohoto Předmětu

Psychologie náboženství je vědou o vztahu náboženských projevů k lidské psychice a psychickým procesům. Hlavními okruhy zájmu jsou: Formování náboženských názorů v kontextu s kognitivními funkcemi, vývojovými a genetickými vlivy. Způsoby chování, které provázejí náboženské představy, zvyky a přístupy. Vzhledem k individuální povaze těchto aspektů jde vždy o uplatnění psychologické deskripce.
Formování náboženských zážitků. Vnitřní pole jednotlivce má vždy charakter reciproční zkušenosti. Povaha náboženských zážitků souvisí se sociálním kontextem, proto psychologie náboženství čerpá ze sociologie a sociální psychologie.
Osnova předmětu: 1. Terminologie: náboženství, religiozita, duše, náboženství, psychologie náboženství jako věda 2. Vymezení psychologie náboženství jako vědní disciplíny: Psychologie náboženství kontextu sociálních a humanitních věd. 3. Psychologie náboženství a religionistika, psychologie náboženství a sociologie náboženství, psychologie náboženství a filosofie náboženství. 4. Vznik psychologie nábožensví a typologie systémů: Freud, Jung, Adler, Fromm, Říčan 5. Religiozita jako psychický projev 6. Náboženská praxe a náboženský způsob života 7. Agresivita, destruktivita a náboženský fundamentalismus, fanatismus 8. Alternativní formy náboženské praxe.