Interpretační seminář 5

3. ročník

INTS 5

Cílem předmětu je pomoci studentům v základní orientaci, co se týče práce s anglickými prameny v rámci studia transkulturní komunikace, a dále zlepšit komunikační dovednosti studentů v angličtině. Předmět je úvodem do studia transkulturní komunikace za využití cizojazyčných (anglických) zdrojů.
Prakticky zaměřené semináře kombinují výuku angličtiny s četbou, překladem a interpretací anglických (tištěných, audiovizuálních, elektronických) pramenů.
Tématické zaměření seminářů je vymezeno aktuálním děním ve světě vykládaným v perspektivě transkulturní komunikace. 1. Aktuální dění v České republice 2. Aktuální dění v Evropské unii I 3. Aktuální dění v Evropské unii II 4. Aktuální dění v USA 5. Aktuální dění ve východní Asii 6. Aktuální dění na blízkém Východě 7. Aktuální dění na africkém kontinentě 8. Aktuální dění v Rusku a okolních zemích 9. Aktuální dění v jižní Americe