Bohové, mýty a hrdinové v klasické hudební tvorbě

doplňkový

BOMY

Student získá základní přehled o vlivu vybraných hudebních děl inspirovaných zmíněnými tématy na kulturní i veřejný život společnosti v dějinách.
Obsah předmětu: 1.Obecné uvedení do kurzu. Představení koncepce, seznámení se základní terminologií. 2.Antické mýty a hrdinné eposy v operní tvorbě baroka. Módní trend a "únik" do idealizovaného světa "dokonalosti". 3.Antičtí hrdinové v hudbě od romantismu po současnost. 4.Hrdinní králové Xerxés a Nabuabnesar II.: inspirace pro skladatele napříč staletími. 5.Židé v opeře. 6.Národní školy I.: revitalizace národních legend a mýtů jako jeden z prostředků národního sebeurčení. 7.Národní školy II.: starogermánské mýty v tvorbě Richarda Wágnera jako nástroj politické ideologie. 8.Národní školy III.: Skandinávie a její hrdinové. 9.Národní školy IV.: České báje a legendy v tvorbě vybraných hudebních skladatelů. 10.Závěrečné shrnutí kurzu, kolokvium.