Fenomén národní a etnické křivdy v moderních dějinách

doplňkový

FENK

Vyučující tohoto Předmětu

Student získá základní přehled o fenoménu etnické a národní křivdy v moderních dějinách jakožto možného důsledku uplatňování mocenských a politických ambic ve vybraných zemích.
Obsah předmětu: 1. Obecné uvedení do kurzu. Představení koncepce, seznámení se základní terminologií. 2. Národní a etnická křivda jako dosud nepoznaný fenomén. 3. Arménská genocida, její příčiny a důsledky. 4. Židé, holocaust a stát Izrael. Sionismus jako specifická forma reakce na křivdy minulosti. 5. Dějiny a osud pobaltských národů v Sovětském svazu a současný pohled na křivdy minulosti. 6. Dekolonizace, její průběh a důsledky. Různé způsoby vyrovnávání se s etnickými a národními křivdami. 7. Skandinávské národy a jejich boj proti "možným budoucím křivdám". 8. Karelové: balancování mezi křivdou, uchováváním identity a vymřením. 9. Pohled za oceán: původní obyvatelstvo Ameriky a jeho vyrovnávání se s minulostí i přítomností. 10. Afrika: zcela jiné chápání křivdy, útlaku i nových nadějí. 11. Balkán a vyrovnávání se s křivdami po etnicko národnostních konfliktech. 12. Závěrečné shrnutí kurzu, kolokvium.