Interpretační seminář 4

2. ročník

Předmět je úvodem do studia transkulturní komunikace za využití cizojazyčných (anglických) zdrojů. Prakticky zaměřené semináře kombinují výuku angličtiny s četbou, překladem a interpretací anglických (tištěných, audiovizuálních, elektronických) pramenů.
Tématické zaměření seminářů je vymezeno psychologií, sociologií a multikulturní výchovou. 1. Psychologie mezilidské komunikace 2. Interkulturní psychologie I 3. Interkulturní psychologie II 4. Psychologie náboženství 5. Sociální psychologie 6. Sociologie kultury 7. Sociální ekologie 8. Multikulturní výchova 9. Globální rozvojové vzdělávání.