Interkulturní psychologie 1: Základy interkulturní psychologie

2. ročník

INKP 1

Předmět seznamuje s vědeckým výzkumem psychologických rozdílů mezi národy a kulturami, jejich odlišností v komunikaci, hodnotových systémech, rodinné výchově atd. Zabývá se nejen teoretickými koncepcemi, ale i výzkumnými zjištěními o rozdílech mezi kulturami, o psychických problémech imigrantů a etnických minorit, o rozdílech komunikačních stylů apod. Věnuje se rovněž aplikaci poznatků interkulturní psychologie do různých oblastí, jako je vzdělávání, management, zdravotnictví nebo řešení konfliktů. Obsah předmětu: 1. Vymezení interkulturní psychologie - definice, oblasti aplikací 2. Základní pojmy interkulturní psychologie - kultura, akulturace, etnikum, etnicita, národ, národnost, rasy, rasismus, stereotypy, předsudky 3. Související vědecké disciplíny - sociální psychologie, sociologie, etnologie, etnografie, kulturní antropologie, psychologická antropologie, demografie, etnolingvistika, historická věda, politologie 4. Interkulturní rozdíly v hodnotách, interkulturní rozdíly v postojích k lásce a sexuálnímu obtěžování 5. Psychologické problémy akulturace a adaptace 6. Předsudky a stereotypy - vznik a jejich vývoj, jejich redukce 7. Kulturní, etnická, národní identita - vztah národní identity a evropské identity 8. Psychologie českého etnika: stereotypy Čechů o jiných národech, stereotypy cizinců o Češích, česká národní povaha 9. Jazyk a komunikace v interkulturním aspektu - emoce a zdvořilost v jazycích a kulturách, maskulinita a feminita jako interkulturní dimenze 10. Aplikace interkulturní psychologie- edukace, interkulturní rozdíly ve zdravotní péči, vztahy a konflikty mezi etniky a národy, interkulturní komunikace jako reálný fenomén a jeho vědecká reflexe.