Základní teorie kultury 2

2. ročník

ZATK 2

Předmět poskytuje základní seznámení se současnými pojetími kultury v historickém kontextu. Pojem kultury je považován za jeden z nejobtížněji definovatelných pojmů. Vzhledem k tomu, že obor transkulturní komunikace má v sobě jako architektonickou platformu právě tento pojem, je důležité, aby se jím studenti systematicky a monotematicky zabývali.
Doslova před očima se nám rodí nový svět, který pohlcuje veškerý čas a prostor, člověk se tak ocitá před problémem hledání nového transkulturního porozumění. Předmět se zabývá jednotlivými rozměry konceptualizace světa na my-oni. Studenti se budou seznamovat s různými koncepty kultury v rámci třech přístupů ke kultuře: tradiční axiologické pojetí, globální antropologické pojetí a redukcionistické pojetí. Cílem předmětu je schopnost orientace v základních antropologických teoriích, jejich kritický rozbor a aplikace stěžejních tezí.
Studenti se mají seznámit s klíčovou antropologickou literaturou (klasickou i současnou) a naučit se pravidlům vypracovávání odborného textu na kulturně antropologické téma.