Sociálně psychologický výcvik 2

1. ročník

SPVY 2

Předmět poskytuje vhled do prudce se rozvíjejícího odvětví aplikované sociální psychologie v návaznosti na sociální psychologii. Profesionální interakce je simulována řadou cvičení, zaměřených na specifické dovednosti (naslouchání, asertivita, ocenění, volně zavěšená pozornost v kontaktu s klientem aj.).
Během cvičení je pozornost studentů orientována na uvědomování vlastních prožitků. Součástí kursu je i diskuse pojmu sociálně-psychologického výcviku, informace o jeho historii, jeho hranicích (zejména vůči psychoterapii), jeho druzích a metodice.
Hlavním cílem je rozvoj sociálních dovedností. Jedna se o dovednosti, které jsou využívány při jakémkoli setkávání lidí v sociálních skupinách, jsou uplatňovány v profesích a dávají člověku možnost lépe porozumět nejen sám sobě, ale zejména druhým lidem, efektivně s nimi komunikovat, kooperovat, vyjednávat i zvládat zátěžové situace ve skupině. V druhém semestru se studenti prakticky učí především technikám, díky kterým lze rozvíjet empatii, redukovat negativní emoce a předcházet intra a interpersonálním konfliktům.
Osnova: 1) Principy sebezkušenosti 2) Verbální a neverbální komunikace 3) Autentický způsob interakce 4) Sociální a emoční inteligence 5) Akceptace druhého a empatie 6) Syndrom vyhoření a prevence 7) Stres, úzkost a jak se jim bránit 8) Relaxační a meditační techniky 9) Intrapersonální a interpersonální konflikt 10) Praktické základy psychohygieny