Interpretační seminář 2

1. ročník

Předmět je pokračováním v úvodu do studia transkulturní komunikace za využití cizojazyčných (anglických) zdrojů.
Prakticky zaměřené semináře kombinují výuku angličtiny s četbou, překladem a interpretací anglických (tištěných, audiovizuálních, elektronických) pramenů.
Tematické zaměření seminářů je vymezeno teorií kultury a kulturní a sociální antropologií.
Cílem předmětu je pomoci studentům v základní orientaci, co se týče práce s anglickými prameny v rámci studia transkulturní komunikace, a dále zlepšit komunikační dovednosti studentů v angličtině.
Osnova: 1) Kultura jako předmět studia 2) Teorie kultury v 19. století 3) Teorie kultury ve 20. století 4) Současné teorie kultury 5) Společenské systémy, rodina, příbuzenství 6) Hospodářství, materiální kultura a tradiční zvyky 7) Autorita a sociální kontrola 8) Národ a národnost 9) Víra a náboženství 10) Kulturní odlišnost a jinakost.