Interpretační seminář 1

1. ročník

INTS1

Předmět je úvodem do studia transkulturní komunikace za využití cizojazyčných (anglických) zdrojů. Prakticky zaměřené semináře kombinují výuku angličtiny s četbou, překladem a interpretací anglických (tištěných, audiovizuálních, elektronických) pramenů.
Cílem předmětu je pomoci studentům v základní orientaci, co se týče práce s anglickými prameny v rámci studia transkulturní komunikace, a dále zlepšit komunikační dovednosti studentů v angličtině.
Osnova: 1) Angličtina jako soudobá lingua franca – potřeba studia AJ, seznámení s jazykovou úrovní frekventantů, stanovení individuálních cílů 2) Jak pracovat s anglickými zdroji na internetu 3) Jak pracovat s audiovizuálními anglickými zdroji 4) Jak pracovat s tištěnými anglickými prameny 5) Základní terminologie v oboru transkulturní komunikace 6) Zásady odborné četby v angličtině 7) Pracovní překlad pro studijní potřeby 8) Ústní prezentace pro studijní potřeby v angličtině 9) Zásady psaní vybraných žánrů (CV, motivační dopis, formální e-mail, apod.) v angličtině.