Úvod do studia transkulturní komunikace

1. ročník

USTO

Vyučující tohoto Předmětu

Předmět poskytuje seznámení s odborným zaměřením a strukturou studia oboru Transkulturní komunikace. Dále zprostředkovává základní porozumění podstatě a metodám univerzitního vzdělávání.

Cílem předmětu je poskytnout základní orientaci v akademickém prostředí a seznámit s východisky vysokoškolského studia. 1. Univerzita – místo studia: a) cíl akademického vzdělávání; b) podstata akademického vzdělávání – Platónova akademie jako vzor; c) principy univerzitního života: akademická obec a její struktura; akademické, akademicko-vědecké a vědecko-pedagogické tituly; univerzita a její struktura; formy studia. 2. Vědecké poznání: a) vymezení vědy; b) metodologie, vědecký postup. 3. Psané sdělení: a) myšlenková struktura; b) základní fáze tvorby odborného textu; c) základní struktura odborného textu; d) bibliografické údaje a poznámkový aparát; e) jednotlivé žánry: kompilace; komparace; recenzní stať; přehledová stať; odborný esej; původní teoretická stať. 4. Četba odborného textu a písemný záznam: a) principy četby odborného textu; b) orientace v odborné literatuře: kartotéka; seznámení se zásadními a obecně uznávanými texty v oboru; c) druhy textů: anotace; abstrakt a resumé; recenze; vědecká stať; monografie. 5. Charakteristika oboru Transkulturní komunikace: a) profil absolventa; b) odborné zaměření oboru; c) struktura studia. 6. Průběh studia: a) strukturovaný seznam a individuální studijní plán; b) kreditové hodnocení; c) zkušební řád; d) bakalářská práce.

Seznam doporučené literatury ke stažení zde: usto.docx