Problematika etnických a národnostních menšin v ČR a EU

2. ročník

ETME

Vyučující tohoto Předmětu

Předmět seznamuje s problematikou etnických menšin v ČR a EU. Neomezuje se na prostý přehled znaků etnické odlišnosti jednotlivých menšin, ale seznamuje také s kulturními zdroji jejich identity. Všímá si též historie národnostních menšin v Evropě a v českých zemích. Snaží se upozornit na zažitá úskalí etnocentrismu a pomáhá porozumět vnitřní logice života národnostních menšin.

Osnova předmětu: 1) Vymezení základních pojmů, 2) Etnické znaky a vědomí, 3) Obecné zdroje identity etnických menšin, 4) Konstituování etnických menšin v Evropě, 5) Historie národnostních menšin v českých zemích, 6) Jednotlivé etnické menšiny v ČR, 7) Legislativní postavení etnických menšin v ČR a EU, 8) Antidiskriminační politika a další aktuální otázky.

Seznam doporučené literatury ke stažení zde: etme.docx