Ideové základy transkulturní komunikace 1: Dějiny lidského myšlení

1. ročník

IZA1

Předmět poskytuje seznámení s hlavními myšlenkovými tradicemi v dějinách lidstva, především evropské kultury. Upozorňuje na jejich rozmanitost a dějinnou i geografickou podmíněnost. Zároveň ukazuje na některé konstanty přítomné napříč širokou škálou jednotlivých ideových systémů. Utváření a sdílení idejí představuje jako jednu ze základních složek kultury obecně. Kurz sleduje diverzitu a souvztažnost myšlenkových paradigmat nejen v dějinném ohledu (přechod od předfilozofického myšlení k filozofickému; dějiny západního a východního myšlení; základní charakteristika vědeckých paradigmat), ale rovněž na vybraných příkladech v ohledu synchronním (majoritní kultury versus myšlení tzv. přírodních národů - australští domorodci, africké kultury, eskymácké a indiánské tradice). Kombinace diachronního a synchronního pohledu je uplatněna také při prezentaci styčných bodů a rozdílů vědeckého a filozoficko-náboženského myšlenkového rámce obecně.

Student by po absolvování předmětu měl být nejen schopen se základně orientovat v rozmanitosti hlavních myšlenkových tradic v dějinách lidstva, ale také samostatně, byť zkusmo, vyhodnotit podíl vlivu jednotlivých ideových tradic na formování intelektuální krajiny současného globálního světa.

Osnova předmětu: 1) Moudrost staré Indie a Egypta, 2) Čínská moudrost a filozofie, 3) Dějiny řeckého myšlení, 4) Židovská a islámská filozofie, 5) Filozofie středověku, 6) Novověké myšlení, 7) Moderní a postmoderní filozofie, 8) Myšlenkové koncepty 20. století, 9) Vztah jednotlivých ideově-kulturních paradigmat (věda – filosofie – náboženství – umění), 10) Synchronní diverzita myšlenkových tradic minulosti a přítomnosti, 11) Ideové aspekty globalizace.

Seznam doporučené literatury ke stažení zde: iza1.docx