Interpretační seminář 6

3. ročník

INTS 6

Vyučující tohoto Předmětu

Předmět je úvodem do studia transkulturní komunikace za využití cizojazyčných (anglických) zdrojů. Prakticky zaměřené semináře kombinují výuku angličtiny s četbou, překladem a interpretací anglických (tištěných, audiovizuálních, elektronických) pramenů.

Tématické zaměření seminářů je vymezeno přípravou na magisterské přijímací zkoušky a dokončováním bakalářské práce. 1. Citace a překlady anglických zdrojů v bakalářské práci I 2. Citace a překlady anglických zdrojů v bakalářské práci II 3. Jak napsat shrnutí bakalářské práce v anglickém jazyce 4. Nácvik představení vlastního životopisu a dosavadního vzdělání u přijímací zkoušky 5. Nácvik čtení s porozuměním a ústní prezentace anglického pramene u přijímací zkoušky 6. Nácvik psaní eseje v anglickém jazyce u přijímací zkoušky