Logoterapie

doplňkový

LOGT

Vyučující tohoto Předmětu

Logoterapie je terapeutickým přínosem zaměřena na duchovní stránku lidské existence. Ta se v životě člověka projevuje svobodou v osobních volbách, odpovědností za ně a prožíváním jejich smysluplnosti čí nesmysluplnosti vzhledem k rozpoznaným životním hodnotám.
Cílem předmětu je vést studenty k tomu, aby si osvojili základní poznatky z moderního psychoterapeutického směru. Hlavním cílem je získání nejen teoretických znalostí v oblasti logoterapie a existenciální analýzy, ale hlubší proniknutí prostřednictvím praktických technik a cvičení, do smysluplnějšího prožívání klienta (jak v oblasti sociální a charitativní činnosti, tak potenciální terapeutické praxe), tak ovlivnění sama sebe, vlastní osobnosti, která vede k plnějšímu životu.
Osnova předmětu: 1) Logoterapie - moderní druh psychoterapie, její vymezení od existenciální analýzy, osa logoterapie, předmět, cíle, představitelé, 2) Existenciální analýza – teorie existenciální analýzy, EA nevědomí, svědomí, svědomí a láska, svědomí člověka bez vyznání, přístup k víře v psychoterapii, 3) Tři základní podmínky existence člověka : Mohu být? Chci být? Smím být? 4) Smysl jako transcendentální kategorie – smysl hodnot, funkce hodnot v psychoterapii, euthanasie, sebevražda, síla vzdorného ducha, 5) Smysl v životě – smysl života, terapie, lásky, vztah mezi smyslem a spiritualitou, 6) Krize smyslu v životě –příčiny krize smyslu, krize smyslu u duchovních, ostatních pomáhajících profesích, syndrom vyhoření, frustrace, prevence syndromu vyhoření, 7) Smysl umírání –strach ze smrti, smysl utrpení, 8) Speciální existenciální analýza – psychologie úzkostné neurózy,psychologie schizofrenie, psychosomatická onemocnění, 9) Prostředky logoterapie – terapeutický vztah, postojová změna, dereflexe, paradoxní intence, osobní existenciální analýza.

Seznam doporučené literatury najdete zde: logt.docx