Psychologie mezilidské komunikace

2. ročník

PMEKO

Vyučující tohoto Předmětu

Na základě teoretického minima o sociální a pedagogické komunikaci procvičit neverbální a verbální projevy se zaměřením na komunikativní a asertivní dovednosti (výběr). V úvodu do transakční analýzy (TA) procvičit analýzu struktury osobnosti a analýzu transakce s orientací na objasňování možnosti využití TA ve výchovném procesu.

Osnova předmětu: 1) Úvod do sociální a pedagogické komunikace: pojem, funkce, druhy, osobnostní a situační faktory - překážky v komunikaci, evalvace a devalvace sebevědomí -příčiny. 2) Stručně o osobnosti - sebepoznání a poznávání druhých. 3) Druhy neverbálního chování. 4) Verbální komunikace - o rétorice, způsoby jednání, paralingvistika. 5) Nácvik komunikačních dovedností - naslouchání, empatie - sdělování pocitů - kladení otázek - podávání a přijímání zpětné vazby. 6) Asertivita a nácvik asertivních dovedností - požádání o laskavost - uplatnění nároku - umět říci "Ne" - přijímání a podávání kritiky - sdělování pocitů, oceňování, zvládání zlosti - vedení a ukončení rozhovoru. 7) Úvod do transakční analýzy - analýza struktury osobnosti - analýza transakcí - životní programy - životní scénář.

Seznam doporučené literatury najdete zde: meko.docx