Skupinový projekt: Vytváření transkulturního fóra

3. ročník

SKUP

Vyučující tohoto Předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty připravovat odborné a vzdělávací akce středního rozsahu a napomáhat vytvoření transkulturního fóra.
Prakticky orientovaný seminář seznamuje frekventanty se základy tzv. event managementu.
Výstupem semináře je realizace skupinového projektu na téma úzce související s oborem transkulturní komunikace. 1. Základy event managementu I možné formáty akce, role v organizačním týmu 2. Transkulturní fórum I témata vhodná pro skupinový projekt 3. Základy event managementu II harmonogram, rozpočet, propagace, práce v týmu 4. Transkulturní fórum II výběr tématu, definice cílové skupiny a výstupů projektu 5. Základy event managementu III koordinace práce v týmu, realizace projektu 6. Transkulturní fórum III účast na jednotlivých skupinových projektech a jejich evaluace 7. Transkulturní fórum IV mediální prezentace skupinového projektu