Přednáška doc. Víta Huška

Novinka
2.3.2020 v 18:32
9. března 2020 vás od 10:45 velmi zveme na přednášku doc. Víta Huška nazvanou "Po stopách ztraceného spisu Klementa Alexandrijského: Jedinečný objev, nebo promyšlená mystifikace?". Přednáška se skuteční v budově E Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (Katedra kulturních a náboženských studií), místnost E 25.