Libuše - Lettres libres de Culture humanist

Miloš Zapletal

Josef Myslbek: Přemysl a Libuše 1897. Zdroj: https://pragitecture.eu/statue-libuse-premysl-vysehrad/

Novinka
20.1.2020 v 09:12
Upozorňujeme na pozoruhodný počin v rámci české hudební a šířeji kulturní kritiky, jímž je internetový časopis Libuše - Lettres libres de Culture humanist. Jedná se o dílo filosofa a estetika Martina Bojdy, mj. autora monografií Theodicea přirozenosti: Lessing, Reimarus, Goeze (2017), Hölderlin und Heidegger (2016), Schleiermacherova teorie zprostředkování (2015) a Herderova filosofie kultury (2015). Bojdovo myšlení představuje důležitou pozici v rámci kritiky postmoderní situace, s níž by obor transkulturní komunikace měl vést dialog.