Zpráva z Broumovských diskuzí

Nikola Michalovičová

3 x Foto

Komentář
12.12.2019 v 15:08
6. a 7. listopadu 2019 proběhly již 6. Broumovské diskuse a i v letošním roce u toho byli studenti Transkulturní komunikace.
Tradičním místem konání konference je Broumovský klášter – nám, studentům Transkulturní komunikace, velice blízký. Spíš než krásný areál kláštera to ale nakonec byli samotní posluchači a hosté, kteří navodili tu správnou a uvolněnou atmosféru. Nesla se napříč celými diskusemi a my jsme rádi, že jsme se s ostatními mohli setkat, vyslechnout jejich názory. Letošním velkým tématem byla „Důvěra a porozumění“, ačkoliv se zprvu téma zdálo obtížné a obsáhlé, diskutující si s ním poradili velmi dobře. 
Celé diskuse byly rozděleny do třech hlavních panelů, které se zaobíraly důvěrou jako takovou, politikou a otázkou, jakým způsobem můžeme věřit sobě navzájem. V první diskusi jsme mohli vidět dynamickou debatu mezi, pro nás známým Tomášem Petráčkem, který je zároveň vedoucím naší katedry, bývalou místopředsedkyní Ústavního soudu Eliškou Wagnerovou a socioložkou Markétou Sedláčkovou. Moderátorem této diskuze byl Michael Rozsypal. Hosté diskutovali konkrétně o důvěře k našemu státu a našim institucím. První diskuse byla velmi zajímavá a byla nepochybně tím nejlepším možným zahájením.
Druhá diskuse, která probíhala vzápětí, byla mezi senátorem Martinem Červíčkem, filozofem a komentátorem Petrem Fischerem, publicistou Romanem Jochem a bývalým předsedou vlády Vladimírem Špidlou. Toto mužské složení debatovalo o demokracii. Moderátorkou této diskuse byla Světlana Witowská, která si pro ně připravila zajímavé dotazy, některé vážně na tělo.
Poslední diskuse byla ve složení čtyř žen: s boromejkou a pedagožkou Angelikou Pintířovou, psychoterapeutkou Věrou Roubalovou Kostlánovou, spisovatelkou Ivou Pekárkovou a moderátorkou Martinou Maškovou. Tato diskuse byla vedena ve velmi příjemném duchu. Hledali jsme odpovědi na otázky, jakým způsobem si důvěřovat a jak si my lidé můžeme lépe porozumět. 
Každá diskuse byla něčím výjimečná a zajímavá, proto můžeme 6. Broumovské diskuse považovat za velmi úspěšné. V programu jsme našli mnoho zajímavých doprovodných aktivit, jako byla například meditace, číše vína v Opatských sálech, workshopy a komorní rozmluva s hosty, mše, prohlídka kláštera a výstavy. Zkrátka, v obsáhlém programu se pro každého se našlo něco vážně zajímavého. 
Broumovský klášter je kouzelné místo určené pro zastavení se a rozjímání nad takovými lidskými hodnotami jako jsou právě důvěra a porozumění. Jsme velmi vděční, že jsme se mohli opět zúčastnit této přátelské konference a dozvědět se něco nového.