Video: "Greta, Gott & Evropa"

Luděk Jirka

1 x Video

Komentář
1.11.2019 v 14:47
Dne 30. října 2019 proběhla v prostorách auly budova A Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové diskuze na téma budoucnost Evropy. Setkali se zde prof. Josef Freise z Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen z Kolína nad Rýnem a prof. Tomáš Halík, teolog, kněz a religionista z pražské Univerzity Karlovy. Oba diskutující se zaměřovali jak na otázku budoucnosti Evropy, tak na problémy současného světa. Diskuzi moderoval doc. Tomáš Petráček, úvodní a závěrečné slovo přednesla dr. Jana Karlová a o překlad se postarali dr. Miloš Zapletal a dr. Petr Macek.
V úvodu diskuze vystoupil prof. Josef Freise. Svým příspěvkem přiblížil problematiku klimatické změny a zcela jasně a zřetelně uvedl, že již není příliš času na zlepšení klimatu a že lidstvo v současnosti čeká veliká výzva – je sice nutné odmítnout populismus, hate speeches, diskriminaci, ale lidé zároveň stojí před strachem, na který je nutný reagovat. Vhodnou reakcí je přijetí nového životního stylu, ohleduplnějšího vůči životnímu prostředí, a zároveň – bude-li to nutné – i přijetí občanské neposlušnosti.
Po prof. Josefu Freise vystoupil prof. Tomáš Halík, který odlehčenou formou výkladu začal hovořit o angažované teologii, která reaguje na společenské a politické klima. Znamení doby spatřoval v procesu globalizace, která má dnes i negativní dopady. Ty jsou patrné v odporu na sociálních sítích (a obecně na internetu) vůči tzv. globalizovaným elitám, což zavádí politiku na linii populismu a na „klaunskou politiku“ patrnou v chování a jednání Donalda Trumpa nebo Borise Johnsona. Zároveň uvedl, že liberální demokracie dokonce prohrává svůj boj s populismem a že se kazí morální klima (a dodal, že samozřejmě neexistuje žádné politické uspořádání jako neliberální demokracie). Dále uvedl pojem mediating structures, které chápe jako strukturu stojící mezi státem a jedincem, kterou se totalitní státy snaží eliminovat, ale liberální demokracie ji musí podporovat. Jedná se v podstatě o podobu občanské společnosti, která je v současnosti pod politickým tlakem populismu.


Oba diskutující se tedy shodli na tématu populismu, občanské společnosti a politického uspořádání současnosti. Zajímavá však byla také následná diskuze, kde např. rezonovala otázka migrace. Zatímco prof. Josef Freise zaujal k migraci smířlivý postoj a uvedl, že protestanti, katolíci i muslimové mohou žít společně a bezproblémově v německém státu, prof. Tomáš Halík zmínil pozitiva dialogu mezi příslušníky katolického a islámského náboženství. Oba diskutující se však shodli, že „muslimský“ terorismus, který se silně projevil v událostech 11. září 2001, nebo tzv. politický islám, jak jej v současnosti praktikuje např. turecký prezident Recep Erdoğan, musí být odmítnut, protože se nejedná o pravý islám, ale o jeho nebezpečnou mutaci.


Na diskuzi nechyběl děkan František Vaníček, akademičtí pracovníci, bývalí i současní studenti oboru transkulturní komunikaci i další studenti Univerzity Hradec Králové. Diskuze se však zúčastnila také širší veřejnost. Návštěvnost nás všechny nesmírně těší a jsme rádi, že diskuze ohledně budoucnosti Evropy rezonovala nejen v akademickém prostředí, ale že zájem projevila také širší veřejnost. I to bylo naším cílem – nastavit komunikaci mezi univerzitním a společenským prostředím.