6. BROUMOVSKÉ DISKUSE

Petr Macek

Novinka
18.6.2019 v 21:03
Letos na téma Důvěra a porozumění

Konference se bude konat 6. a 7. listopadu 2019 v prostorách benediktinského kláštera v Broumově. Setkání – jehož hlavní program je rozložen do dvou dnů – je výjimečné tím, že poskytuje velký prostor pro debatu (jeden diskusní panel trvá dvě a půl hodiny), a tak je možné diskutovat do hloubky, a nikoliv jen povrchně.
Broumovské diskuse mají za cíl:
  • inspirovat k přemýšlení o důležitých otázkách současnosti; 
  • být setkáním lidí, kteří cítí spoluzodpovědnost za svět, v němž žijeme; 
  • stát se respektovanou konferencí s celostátním dopadem a v delší perspektivě i s evropským významem. 
Specifikem konference je rovněž důraz na principy kultivované demokratické diskuse:
  • věcnost; 
  • otevřenost; 
  • poctivost; 
  • trpělivost; 
  • zdvořilost. 
Důležitou součástí Broumovských diskusí jsou studenti středních a vysokých škol, kteří mají možnost získat studentská stipendia, účastnit se workshopů anebo se podílet přímo na organizaci akce.
Předcházejících ročníků konference na téma evropská identita, vize vzdělanosti, hrdinství a odvaha, mír a demokracie se zúčastnili například: Miloslav Vlk, Helena Illnerová, Petr Pavel, Václav Cílek, Daniel Kroupa, Pavel Bělobrádek, Vladimíra Dvořáková, Jiří Drahoš, Michal Horáček, Marek Hilšer, Pavel Fischer, Petr Robejšek, Marie Svatošová, Petr Kolář, Zdeněk Velíšek, Tomáš Sedláček, Aleš Chmelař, Karel Kovář – Kovy, Jiří Padevět, Alexandr Vondra a další osobnosti veřejného, duchovního i akademického života.
Tématem 6. ročníku Broumovských diskusí, které se uskuteční 6. a 7. listopadu 2019, je důvěra a porozumění.
Hodnoty, které jsou důležité pro společnost jako celek i pro naši každodennost. Mediálním partnerem je ČRo Plus.
V současné době jednáme s hosty konference, jména řečníků budeme postupně potvrzovat (tbc = to be confirmed).

Hlavními dny konference jsou středa 6. listopadu a čtvrtek 7. listopadu 2019. V úterý 5. listopadu a v pátek 8. listopadu se koná neformální doprovodný program.

Více informací se můžete dozvědět zde