Odpovědná spotřeba

Jana Karlová

5 x Foto

Komentář
22.5.2019 v 11:53
Devátý ročník konference „Naše společná přítomnost“ (24. a 25. 4. 2019) se zaměřil na téma dnešní i budoucí obyvatelnosti Země a kromě systémových a technologických řešení akcentoval individuální odpovědný přístup ke spotřebě. Záměrem dvoudenního setkání bylo zamyšlení nad tématem prostřednictvím různých perspektiv. Naváděly k tomu odborné přednášky i předcházející program, který v Kampusu Hybernská propojil studentský diskuzní panel, workshopy – byla tu třeba recyklace módy, výstavu, prezentace (nejen) environmentálně citlivého přístupu ke vzdělávání, výrobě textilu, stravování... možnost zapojit se do problematiky aktivním a tvořivým způsobem je cenná a v případě tématu environmentální odpovědnosti je to stále svým způsobem ojedinělý přístup. Dvoudenní program podpořila přibližně stovka účastníků. Kombinace i střety různých přístupů byly inspirativní a přátelské zároveň.
Katedra kulturních a náboženských studií PdF UHK je spoluorganizátorem konference. Loňský ročník zaměřený na digitální technologie v environmentálních souvislostech se uskutečnil v březnu 2018 na půdě naší univerzity. Nejvýznamnější host, prof. Manfred Spitzer, nám dokonce přeplnil velkou aulu (podrobněji zde).
Letošní ročník hostila Univerzita Karlova, na pořadatelství se podílí Filozofická fakulta UK, Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Centrum pro otázky životního prostředí UK, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd, Regionální centrum expertizy Česko a naše, již zmíněná, Pedagogická fakulta UHK. Akci podpořila Technologická agentura ČR. Podrobnější informace o „Naší společné přítomnosti 2019“ najdete tady a zde tiskovou zprávu. 

Těšíme se na příští, desátý ročník. Až budou k mání první zprávy o něm, objevíte je zde.