Otisk studijního oboru v jejich absolventech

Luděk Jirka

6 x Foto

Komentář
2.2.2019 v 17:40
Dne 23. ledna 2019 proběhla v prostorách Katedry kulturních a náboženských studií prezentace výsledků bakalářské práce Bc. Terezy Zyklové na téma „Otisk studijního pobytu v jeho absolventech.“ Čerstvá držitelka bakalářského titulu z oboru transkulturní komunikace seznámila přítomné studenty s pracovním a studijním uplatněním po úspěšném zakončení studia, přičemž své argumenty opírala o 25 uskutečněných rozhovorů.

Absolventi nejčastěji nalézají uplatnění ve vzdělávacím systému a v oboru sociální práce, ale zejména odcházejí na magisterská studia, z nichž lze jmenovat obory spojené s učitelstvím nebo s resocializační pedagogikou. Absolventi oboru transkulturní komunikace dále na studiu pozitivně hodnotí získání všeobecného přehledu, osobní rozvoj a rozvíjení kritického myšlení, ale kladně hodnotí také „katederní rodinnou“ atmosféru.

Prezentaci Terezy Zyklové ve formátu pdf najdete ke stažení zde.