Piji, tedy jsem

Lucie Strachová

4 x Foto

Komentář
30.11.2018 v 20:05
Dne 28. listopadu proběhla panelová diskuze pořádána studenty třetího ročníku Transkulturní komunikace s názvem Piji, tedy jsem – alkohol jako prostředek, nebo bariéra dialogu?
Jejími hosty byla psycholožka Mgr. et Mgr. Pavla Koucká, která pracuje ve své soukromé psychologické praxi a autor publikace Pravé české míchačky – o lidové tvořivosti míchaných nápojů Mgr. Alexandr Guha. Diskuzí provázela Lucie Strachová.

Jako první se ujala slova Mgr. et Mgr. Pavla Koucká, která se zaměřila na alkohol z hlediska jeho působení na lidské vnímání a chování, a také na vztah lidí k alkoholu. Spolu jsme se zamýšleli nad otázkami, čím nás alkohol přitahuje a jaké jsou jeho společenské aspekty. Následovala přednáška pana Mgr. Alexandra Guhy, který jmenoval mnoho příkladů tzv. alkoludismů se zaměřením na různé role alkoholu v rámci her včetně vlivu na herní patologii. Jeho přednáška byla velmi zajímavá a naplnila sál příjemně uvolněnou atmosférou.
Poté přišla na řadu přestávka s občerstvením, během které se již hojně diskutovalo. A tak když došlo na druhou část programu, kde byl prostor pro diskuzi, nebylo nutné na první dotaz čekat dlouho.
Přednášející odpovídali na otázky a připomínky publika velmi pohotově a zajímavě, a to také díky tomu, že se neshodli zcela ve všech ohledech. Společně jsme se zamysleli nad otázkou televizních reklam na alkohol či nad tím, jak by společnost vypadala, kdyby alkohol neexistoval. Přestože ani nebyly všechny otázky vyčerpány, čas se neúprosně přiblížil ke konci a my jsme se museli rozloučit.

Rádi bychom znovu poděkovali všem, kteří se této akce zúčastnili a přišli s námi diskutovat.

Budeme se těšit na další setkání.

Studenti třetího ročníku Transkulturní komunikace