Naši zahraniční studenti I

Zdenka Sokolíčková

2 x Foto

Novinka
24.10.2018 v 08:38
Obor Transkulturní komunikace studují též studenti ze zahraničí. Představujeme první z nich:

"Jmenuji se Luna a pocházím z Číny, z malého města na úpatí hory Tai, která pro Číňany symbolizuje mír a stabilitu a která je již od starověku místem modlitby.
Na střední škole jsem si jako hlavní předměty vybrala fyziku, chemii a biologii, avšak po absolvování přípravky jsem se rozhodla pro humanitní obor, což není v Číně příliš běžné. 
Přišla jsem sem, protože chci pracovat jako sociální pracovník např. v některé z neziskových organizací a studium na této fakultě mi pomůže lépe komunikovat s ostatními a také porozumět ostatním kulturám."