Cesta k současné sakrální architektuře

František Burda

Komentář
30.9.2018 v 18:25
Následující text je tematicky zaměřen na cestování za uměním, stejně tak jako patří do oblasti kulturních zájezdů nebo překračování hraničních cest. Hlavním záměrem bylo putování po vybraných realizacích několika předních architektů současnosti ve Švýcarsku a v Německu, které mají výraznější duchovní potenciál. K této vrstvě našeho putování nás inspirovala cesta architekta Marka Štěpána, kterou před časem podnikl se svými mladými spolupracovníky. Ti nám o ní nadšeně vyprávěli a předali nám její itinerář. K tomu se přidružil zájem o historickou sakrální architekturu významných klášterů a kulturně-náboženských center v Německu, Švýcarsku, italském Milánu a také v českém Starém Plzenci, Nepomuku a Sázavě. Cílovým bodem této cesty se stalo jezuitské kulturní centrum San Fedele v Milánu. Konečným cílovým bodem pak bylo jezuitské kulturní centrum San Fedele v Miláně, Pieta Rondanini a Leonardova poslední večeře Michelangelo.

Celý text si můžete přečíst zde