Studentské eseje

Jan Hojda

Komentář
30.4.2018 v 09:21
V rámci semináře Proměny života ve světovém filmu se naši studenti zamýšlejí nad významem vybraných filmových vyprávění.
Pro inspiraci přinášíme eseje Markéty Adamové a Michala Hurta.