Samí mladí muži

Zdenka Sokolíčková

Novinka
1.3.2018 v 16:33
Člověk v tísni, o.p.s. ve spolupráci s Katedrou kulturních a náboženských studií Univerzity Hradec Králové Vás zvou na debatu s experty:
S čím se potýkají ženy-migrantky v Německu a v České republice? Jaké výzvy s sebou přináší současná migrace do Evropy z pohledu genderu a jak se daří je zvládat?

SAMÍ MLADÍ MUŽI? SOUČASNÁ MIGRACE Z POHLEDU GENDERU

8. března 2018, 15:30 – 17:30 Budova A, Hradecká 1227/4

Moderuje Martin Benda, Český rozhlas 

Prof. Dr. SABINE HESS Kulturní antropoložka a politoložka, působí na Institutu pro kulturní antropologii a evropskou etnologii na univerzitě v Göttingenu (SRN). Ve svém výzkumu se zabývá procesy transnacionalizace a globalizace, migrací, tématikou genderu, hranic a evropské integrace. Je čenkou německé akademické Rady pro migraci (RfM).
Dr. Delal Atmaca Ředitelka společnosti DaMigra, která zastřešuje 71 německých organizací sdružujících ženy-migrantky a zasazující se o jejich rovné příležitosti ve společnosti, vzdělávání nebo na trhu práce. Působí také jako výzkumnice na Institutu pro strukturální politiku a podporu hospodářství v Halle a vyučovala m.j. na vysokých školách v Berlíně, Lipsku nebo Marburgu.
Petra Ezzeddine, Ph.D. Sociokulturní antropoložka působící na Katedře genederových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a v Sdružení pro integraci a migraci (SIMI). Dlouhodobě se věnuje otázkám migrace, genderu a postavení pracujících migrantek.