Ohlédnutí za diskuzí „Evropa nad propastí?“

Markéta Janků

3 x Foto

Komentář
5.1.2018 v 14:03
Dne 5. 12. 2017 byla studenty 3. ročníku Transkulturní komunikace na půdě fakulty pořádána panelová diskuze s názvem „Evropa nad propastí?“. Jejími hosty byl český biolog doc. Petr Pokorný Ph.D, působící v Centru pro teoretická studia - společném pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR a český logik a analytický filosof prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc, pro kterého je naše univerzita domácím pracovištěm, ale také působí na Akademii věd ČR a na FF Univerzity Karlovy. Diskuzí nás velmi obstojně provázel Jiří Burda.
V první části oba hosté formou monologu vyjádřili své postoje k tématu, poté moderátor reagoval svými připravenými otázkami, které připravily půdu pro další diskuzi. Následovala přestávka s občerstvením, během které se samovolně začaly spouštět neformální diskuze zvědavých nedočkavých studentů. Část druhá byla vyhrazena především pro interakci mezi hosty a publikem. Této části se velmi aktivně účastnili učitelé, studenti, ale i lidé, kteří nebyli součástí univerzity.
Oba hosté se hned na začátku události spíše shodli na tom, že se Evropa ve formě úpadku nenachází, a zmínili různé pozitivní aspekty soudobé politické kultury – jedním z nich je např. atraktivita Evropy pro okolní svět. V průběhu diskuze se dostalo na témata politiky, náboženství, ekologie, bioetiky, konkrétněji se debatovalo o populačním růstu, životním prostředí, ztrátě biodiverzity a spíše ke konci diskuze jsme se dotkli i vizí do budoucnosti včetně umělé inteligence.
Profesor Jaroslav Peregrin byl ve svých výpovědích inspirován knihou „The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined“ od kanadského kognitivního psychologa a lingvisty Stevena Pinkera, ze které při setkání i předčítal. Docent Jan Pokorný mluvil o knize s názvem „Sapiens – Dějiny lidstva od zvířat k bohům“, napsanou izraelským historikem Yuvalem Noah Hararim, na kterou se také při formulování svých postojů odvolával.
Délku diskuze bych odhadla na dvě hodiny čistého času, což vnímám jako jeden z aspektů toho, že neprobíhala jen po povrchu a neskončila v momentě, kdy se začala prohlubovat. Toto setkání vnímáme jako úspěšné a těšíme se na viděnou při dalších takových!