Návštěva břevnovského kláštera

Tereza Vránová, Andrea Pejsarová, Karel Mlejnek

Komentář
27.12.2017 v 10:06
Sobotního dopoledne 11.11.2017 jsme se skupinkou dálkařů vyrazili do pražské čtvrti Břevnov, kam jsme jeli nahlédnout do Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, nejstaršího mužského kláštera v českých zemích.
Měli jsme krásné podzimní počasí, a tak náš kolega Karel Mlejnek pořídil z okolí kláštera spoustu nádherných fotografií, na které se můžete podívat ve fotogalerii. Stavby břevnovského opatství byly posvěceny 14. ledna 993.
Klášter byl založen knížetem Boleslavem II. a pražským biskupem Vojtěchem a původně byl zasvěcen sv. Benediktu, spolupatrony byli svatí Bonifatius a Alexius. Po roce 1045 byl jako patron kláštera ctěn také samotný sv. Vojtěch. Kdy se ujal název kostela sv. Markéty nelze určit, ale písemně je doložen k roku 1461.
V současné době je klášter především sídlem mnišské komunity, ale sekundárně je s ním také spojena duchovní správa. Kněží z řad mnichů břevnovského kláštera obstarávají duchovní správu farnosti při kostele sv. Markéty a v kostele Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře.
V areálu kláštera je také v provozu hotel a restaurace, na postupně navracených pozemcích se břevnovští benediktini začínají věnovat i podnikání v lesnictví a zemědělství.
My jsme při naší návštěvě břevnovského kláštera narazili v zahradním pavilonu Vojtěška na dobročinný bazar, jehož výtěžek bude věnován na charitativní účely. Určitě všem doporučujeme se na toto místo zajít podívat.Zdroj: https://www.brevnov.cz/cs/