Západ a jeho nevíra. Jako když roztočíte flašku aneb nad poslední knihou Tomáše Petráčka

František Burda

Komentář
20.12.2017 v 16:23
Téměř na sklonku pětistého výročí od symbolického vystoupení Martina Luthera, které je v obecném povědomí vnímáno jako pomyslný počátek reformace, vyšla v renomovaném nakladatelství Vyšehrad útlá kniha sociálního historika a historika náboženství Tomáše Petráčka Západ a jeho víra. 9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace, Praha: Vyšehrad 2017, 143s. Popravdě řečeno, na domácí knižní scéně jsem očekával mnohem bohatší knižní žeň, která by se k tomuto bezesporu významnému výročí, vztahovala. Možná se mýlím, ale mám pocit, že po desetiletí ekumenických nadějí v devadesátých letech, nastalo období útlumu ekumenismu a svého druhu posilování tendencí nové konfesionalizace. To výročí tak trochu vnímám jako do značné míry promarněnou příležitost. Petráčkova kniha se historickou výzvu zmíněného výročí snaží přijmout jako výchozí podnět ke kritické reflexi základních kulturních diskurzů, které se na tématiku počátků reformace nabalily a založily nové a mohutné heterogenní kulturně-náboženské tradice.

Celý text si můžete přečíst zde