Domov, identita a světonázor

Jana Karlová

Publikace
24.11.2017 v 11:26
Domov, identita a světonázor jako součást transkulturní komunikace: Kniha shrnuje charakteristiky lidského způsobu osidlování světa. Pozornost je přitom věnována zejména symbolickým prostředkům strukturování životního prostoru. S odkazy na konkrétní příklady identity, životního stylu, urbanismu a architektury se text zaobírá některými zdánlivě samozřejmými předpoklady všedního, domáckého žití. Ukazuje, jak mohou vypadat setkání či střety různých kulturních perspektiv a pokouší se nalézt východiska pro transkulturní úhel pohledu, který by jaksi navzdory kulturní rozmanitosti vedl k pochopení, že lidé všech kultur vlastně řeší tentýž životní úkol.

Knihu si můžete stáhnout v pdf formátu v češtině zde a anglickém jazyce zde