Dálkaři čtou – Manfred Spitzer: Kybernemoc

Filip Wasserbauer, Iveta Nýčová

Zdroj: http://thenewdaily.com.au/life/tech/2015/07/02/hidden-cost-smartphones-fairphone/

Komentář
10.11.2017 v 11:29
Dva studenti 3. ročníku kombinovaného studia TK recenzují knihu Manfreda Spitzera Kybernemoc: Jak nám digitalizovaný život ničí zdraví.

Manfred Spitzer je německý psychiatr narozený roku 1958. Vystudoval psychologii, ale také filozofii a klasickou medicínu. Problémem působení digitálních technologií na lidské tělo i ducha se zabývá již delší dobu, kniha Kybernemoc je jeho nejnovějším počinem z roku 2015.
Kybernemoc je delší, ale přesto čtivá publikace, zabývající se tématem lidského zdraví, jak fyzického, tak duševního, a hlavně tím, jakým způsobem a do jaké míry je ovlivňováno moderními technologiemi. Autor se zaměřuje především na televizi, počítače a na rozdíl od své předchozí knihy Digitální demence z roku 2012, přidává na seznam i smartphone.
Kniha je rozdělena do dvanácti kapitol podle témat, jako například Kyberzávislost, Velký bratr a konec soukromí nebo Digitální dětství. Poslední kapitola nese název Co s tím? Spitzer se v ní snaží navrhnout určité řešení alarmující situace, ve které se podle něj nacházíme.
Podle našeho názoru je Kybernemoc velmi čtivá kniha a témata, kterými se zabývá, jsou v současnosti více než aktuální. Spitzer rozhodně nutí k zamyšlení, mimo jiné třeba nad tím, jestli by nebylo v zájmu našeho fyzického i duševního zdraví vhodné vyhodit televizi, počítač a smrtphone z okna, sednout na kolo a vyrazit do přírody.

Manfred Spitzer bude hostem katedry během Pedagogických dnů, dne 21. března 2018.

SPITZER, Manfred. Kybernemoc!: jak nám digitalizovaný život ničí zdraví. Přeložila Iva Kratochvílová. Brno: HOST, 2016, 388 s. ISBN 978-80-7491-792-9.