V Praze mají nervózní stromy!

František Burda

Komentář
11.10.2017 v 18:23
Život a impulzy. Neoddělitelné spojení. Zdálo by se! Jenomže zásadní otázkou je, odkud ty impulzy podněcující a určující život přicházejí. I ten nejnezávislejší život člověka je určován setkáními, které mu dávají směr, navazováním, odkazováním, ovlivňováním a třeba také doporučením. Konkrétní tvar života jedince je výsledkem komplikované a neproniknutelné složitosti pletenců vazeb, sítí a souřadnic. Není jedno, jakými vlivy procházíme, kdo a co na nás působí a na co reagujeme či nereagujeme. Vše nás určitým způsobem modeluje a spoluutváří. V Česku na rozdíl od jiných zemí je ve veřejném prostoru velmi slabý vliv toho, čemu se ve Spojených státech amerických říká opinion leaders nebo opinion makers. Z obecného hlediska zde můžeme s lítostí pohlížet na fakt, že kritické platformy poskytující fundovanou kritickou reflexi světa a kultury ve veřejném prostoru jsou spíše okrajovým jevem a jejich vliv slábne zvláště u mladých lidí – stále poslušnějších konzumentů. A přitom to není tak dávno (na konci šedesátých let), kdy jedním z masově nejčtenějších periodik byly Literární noviny nebo kdy byl literární časopis Host do domu, vycházející od r. 1954 do r. 1970, významným celorepublikovým fenoménem, periodikem, které osobitou tváří a pojetím dokázalo oslovit nejen čtenáře s vyhraněným zájmem o literaturu a literární dění. Role kvalitních recenzí, kritik a doporučení jakoby dnes nebyla dostatečně doceněna. A přitom i dnes má moc podstatným způsobem obohacovat a rozhojňovat kvalitu života. Na základě několika recenzí jsme se v polovině září rozhodli vydat do Prahy na výstavu Krištofa Kintery, která se jmenovala Nervózní stromy.

Celý text si můžete přečíst zde